Redagowanie treści

specyfikacja iconfuture

Redagowanie treści
Pisanie i przekształcanie tekstów

Redagujemy tekst poprzez naniesienie niezbędnych poprawek stylistycznych, skorygowanie błędów gramatycznych i zredukowanie innych nieprawidłowości; przygotowujemy tekst do publikacji.

2017-2020 © iconfuture.pl